تقسیم ومسایل ان

تقسیم ومسایل ان

۱-قواعد تقسیم:تباین اقسام-دارای ملاک-دارای فایده-جامع ومانع

۲-شیوه تقسیم:عقلی(ثنائی)-تفصیلی

۳-انواع تقسیم: درعلوم نظری کلی بجزئی-درعلوم عملی کل به جزء

۴-اصطلاحات:تقسیم-مقسم-قسیم-قسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.