موضوعات علم منطق

بنام خدا

در علم منطق از دو موضوع بحث میشود

ا- تعریف کامل یک مفهوم(تصوری) مانند تعریف مفهوم انسان که انرا حد تام میگویند

۲-اثبات یک تصدیق (قضیه) مانند اثبات اینکه نور ماه از خورشید است که انرا حجت یا استدلال مینامند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.